เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ มิ.ย. 65 - ม.ค 67 (ด่วนมาก)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 2.ประกาศ: สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/66 [23-28 เมษายน 2567] (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 3.ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2567 (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2567
 4.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 28/02/2567 | 13/03/2567 | 28/03/2567    
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รอบวันที่ 13 มีนาคม 2567 และรอบวันที่ 28 มีนาคม 2567 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2567
 5.ประกาศ : ยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา 2/2566    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2567
 6.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 30 มกราคม 2567    
ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 30 มกราคม 2567 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2567
 7.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 27 ธันวาคม 2566    
ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2567
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล