เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับนักศึกษาใหม่ 2565 (รหัส 65) ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ อาคาร27 ชั้น 1 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รหัส 65 ) รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ ตามรายละเอียดด้านดังนี้
- วันที่ 3 -8 ตุลาคม 2565 (ศูนย์เวียงบัว) ณ.อาคาร 27 ชั้น 1
3-4 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
5-6 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
7 ตุลาคม 2565 (เช้า) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
7 ตุลาคม 2565 (บ่าย) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 ตุลาคม 2565 นักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท ป.เอก / นักศึกษาภาคพิเศษ (ส-อ)
วันที่ 10- 11 ตุลาคม 2565 (ศูนย์แม่ริม)
10-11 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2565
 2.ประกาศให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย นำไปชำระเงิน ที่ เค้าเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2565
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2565
 4.แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 ที่ คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2565
 5.แบบประเมินความพึงพอใจระบบบริการการศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2565
 6.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล