เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ: สำหรับบัณฑิตที่ ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ: สำหรับบัณฑิตที่ ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2566
 2.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตรวจสอบรายชื่อ (ด่วนที่สุด)    
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตรวจสอบรายชื่อ ห้องซ้อม และลำดับที่เข้ารับได้ที่ คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2566
 3.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 26 ตุลาคม 2566 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2566
 4.เชิญชวนใช้งาน Reg Connect ใช้ระบบสารสนเทศผ่าน Line application (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2566
 5.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และ 28 กันยายน 2566 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และ 28 กันยายน 2566 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2566
 6.ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2566
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล