เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 พบที่ปรึกษา (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2563
 2.ระบบค้นหา Facebook Group รายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2563
 3.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PDF]
2 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PPT]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 4.ประกาศ: แจ้งนักศึกษาใหม่ 2563 [ภาคปกติ] พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 5.นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ผู้ที่ทำคำร้องขอสอบแต่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ผู้ที่ทำคำร้องขอสอบแต่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ==>รายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62 ขาดส่งคำร้องพร้อมแนบหลักฐาน

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 6.ประกาศ ด่วน : สำหรับนักศึกษาที่ เรียนในเทอม 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาเลือก เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 7.แจ้งขั้นตอนการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนทำคำร้องขอสอบดังที่แจ้งไว้ คลิกที่นี่ สำนักทะเบียนและประมวลผลเปิดทำการตามปกติ ให้นักศึกษาสามารถส่งคำร้องขาดสอบพร้อมแนบหลักฐานได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 8.เอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน (ด่วนมาก)    
เอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน ได้ที่ ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 9.ประกาศ : ผลการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 2/2562 [เพิ่มเติม] (ด่วนมาก)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
==============================

สำหรับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ในเทอม ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ติดต่อขอรับเอกสาร คำร้องไป ชำระเงิน ได้แล้ว  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2T269yh
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2563
 10.ประกาศ : ผลการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 2/2562 (ด่วนมาก)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ==============================

สำหรับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ในเทอม ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ติดต่อขอรับเอกสาร คำร้องไป ชำระเงิน ได้แล้ว  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2vwK2Xy
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 11.แจ้งแนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วน)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 12.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 2/62    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์แม่ริม ภาคการศึกษา 2/62 (เพิ่มเติม 3 ราย)   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์แม่ริมภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา 2/62

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2563
 13.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเทอม 2/62 และปลายภาค 1/62 วิทยาลัยนานาชาติ    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ แม่ริม ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา 2/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2563
 14.ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1    
-
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2562
 15.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562    

ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

****** หมายเหตุ อาจมีการการเปลี่ยนแปลงวันที่ให้มารับเอกสารตามความเหมาะสมในภายหลัง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2562
 16.แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอเอกสารเพิ่มเติม และชี้แจงเพิ่มเติม ขอสอบปลายภาค 2/2562    
ให้นักศึกษาติดต่อส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือชี้แจงเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ==>รายชื่อนักศึกษาที่ขอส่งหลักฐานเพิ่มเติม ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>รายชื่อนักศึกษาที่ขอชี้แจงเพิ่มเติม ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/62

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล