เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ : นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2567
 2.ประกาศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ มิ.ย. 65 - ม.ค 67    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 3.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 28/02/2567 | 13/03/2567 | 28/03/2567    
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รอบวันที่ 13 มีนาคม 2567 และรอบวันที่ 28 มีนาคม 2567 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2567
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล