เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายละเอียดการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/60 (ด่วนที่สุด)    
การอนุมัติสำเร็จการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ วันที่ 19 มีนาคม 2561 การอนุมัติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของสภาวิชาการ วันที่ 22 มีนาคม 2561 การอนุมัติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 4 เมษายน 2561 ดังนั้น นักศึกษา สามารถรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   YONGYUTH   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 2.แจ้งการชำระเงินค่าธรรมการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 (ด่วนที่สุด)    
แจ้งนักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2560 สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 - 21 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/60 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/60 ที่ต้องการสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องรอผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/60 2. สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ภายในวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบเดือนมีนาคม 2561 3. ส่วนนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หลังวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในรอบถัดไป (รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย) หมายเหตุ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นได้ตลอดเวลา แต่การสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับรอบการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   YONGYUTH   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
 4.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
 
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2    
ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2560    
ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560    
ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
 8.การชำระเงิน    
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน แล้วนำไปชำระได้ทั้ง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ประกาศโดย   BOONTAN_RIT   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล