เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1. ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม 2561 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   ARPAWAN_YAP   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2561
 2.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
การพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2561
 3.รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการขอหลักฐานเพิ่มเติมขาดสอบปลายภาค 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
NEW MSG
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2561
 4.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
การพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2561
 5.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
 
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2    
ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 7.การชำระเงิน    
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน แล้วนำไปชำระได้ทั้ง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ประกาศโดย   BOONTAN_RIT   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล