เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2561 (ด่วน)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
 2.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2561
3 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2    
ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล