เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 เมษายน 2567 (ด่วน)    
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 เมษายน 2567 ติดต่อขอรับ ใบรับรองผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2567
 2.ค้นหาห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ รหัส67 (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2567
 3.กำหนดการ : นักศึกษาใหม่ รหัส 67 พบอาจารย์ที่ปรึกษา(ภาคปกติ) (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2567
 4.กำหนดการ : นักศึกษาใหม่ รหัส 67 พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาคพิเศษ) (ด่วน)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2567
 5.ประกาศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ มิ.ย. 65 - ม.ค 67    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล